Penyumbang layak mendapat pelepasan cukai pendapatan di bawah Seksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan dan kelayakan seperti berikut :

RM500 ke bawah
RM501 hingga RM5,000
RM5,001 hingga RM10,000
RM10,001 hingga RM20 ribu
RM20,001 ke atas