Tarikh: 21 Sept 2020 (Isnin)
Masa: 2.30 petang – 4.30 petang
Panel : Prof. Ts. Dr. Muhammad Hisyam Lee & PM Dr. Siti Aishah Panatik
Moderator : Dr. Nazrinda A. Samah
*Facebook Live Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia: https://www.facebook.com/perpustakaanuniversititeknologimalaysia/
*CPD staf & Merit pelajar disediakan.Pendaftaran melalui Google form akan dibuka ketika program berlangsung.