Tarikh: 22 Sept 2020 (Selasa)
Masa: 2.30 petang – 4.30 petang

Panel : PM Dr. Yeong Che Fai
Moderator : Pn. Nor Aishah P. Mosar

*Facebook Live Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia: https://www.facebook.com/perpustakaanuniversititeknologimalaysia/
*CPD staf & Merit pelajar disediakan.Pendaftaran melalui Google form akan dibuka ketika program berlangsung.