Tarikh: 23 Sept 2020 (Rabu)
Masa: 2.30 petang – 4.30 petang
Panel : Dr. Jaysuman Pusppanathan
Moderator : En. Mohd. Fuad Mohamed Yusof
*Facebook Live Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia: https://www.facebook.com/perpustakaanuniversititeknologimalaysia/
*CPD staf & Merit pelajar disediakan.Pendaftaran melalui Google form akan dibuka ketika program berlangsung.