Research Information Literacy for Undergraduate telah diadakan pada 19 Mac 2024 (Selasa) dan 26 Mac 2024 (Selasa) bertempat di Cyberlab, Fakulti Pengurusan. Sesi tersebut melibatkan pelajar Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi) tahun tiga (3) yang akan mengambil subjek Final Year Project 1. Seramai lebih kurang 60 pelajar telah mengikuti kedua-dua sesi yang dijalankan. Sesi yang berlangsung selama dua (2) jam ini meliputi modul OPAC, pengunaan pangkalan data atas talian, Document Management System (DMS), Endnote dan Turnitin.

Share this :