Perolehan Unit Jurnal dan Media Elektronik

Perolehan Unit Jurnal dan Media Elektronik

Seksyen Pembangunan Sumber & Katalog (SBK), Bahagian Perancangan & Pembangunan Jabatan Perpustakaan UTM  menyokong proses pembelajaran, pengajaran, penyelidikan, perundingan dan penerbitan di UTM melalui penyediaan sumber rujukan yang diperlukan oleh warga...