Galerium UTM Menyimpan Variasi Artifak Universiti

Galerium UTM Menyimpan Variasi Artifak Universiti

Galerium UTM adalah hasil gabungan unik konsep galeri dan muzium yang bertanggungjawab memelihara khazanah warisan  UTM.  Selain Galerium UTM yang merupakan galeri utama, terdapat beberapa galeri lain yang turut diletakkan di bawah tadbir urus Perpustakaan UTM iaitu...

LIBMAST : Platform Terkini Pencarian Maklumat

Library Massive Scholar Tracking (LIBMAST)  merupakan pusat pencarian maklumat sehenti yang baru dibangunkan khusus untuk Perpustakaan UTM. Ianya membolehkan pengguna membuat pencarian setempat kepada semua sumber maklumat di perpustakaan. LIBMAST telah mengubah...