Pelanjutan Tempoh Peminjaman Bahan Secara Automatik

Pandemik COVID-19 sememangnya memberi kesan yang besar kepada semua pihak merangkumi pelbagai aspek. Memahami kesukaran pengguna yang terikat dengan keterbatasan pergerakan dan keperluan pematuhan SOP yang tinggi, maka Perpustakaan UTM telah mengambil inisiatif...