Perolehan Unit Jurnal dan Media Elektronik

Perolehan Unit Jurnal dan Media Elektronik

Seksyen Pembangunan Sumber & Katalog (SBK), Bahagian Perancangan & Pembangunan Jabatan Perpustakaan UTM  menyokong proses pembelajaran, pengajaran, penyelidikan, perundingan dan penerbitan di UTM melalui penyediaan sumber rujukan yang diperlukan oleh warga...

Pelanjutan Tempoh Peminjaman Bahan Secara Automatik

Pandemik COVID-19 sememangnya memberi kesan yang besar kepada semua pihak merangkumi pelbagai aspek. Memahami kesukaran pengguna yang terikat dengan keterbatasan pergerakan dan keperluan pematuhan SOP yang tinggi, maka Perpustakaan UTM telah mengambil inisiatif...